logo Sprong vooruit

Maakt taal en lezen leuk!

Over Sprong Vooruit

Sprong Vooruit ontwikkelt leerlijnen en leermiddelen voor dove en slechthorende leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Toegespitst op de eigenheid van de leerlingen.
Eigentijds, spannend en uitdagend!