logo Sprong vooruit

Maakt taal en lezen leuk!

Nieuw: Liedje van de Maand!

10 april 2017 - Door Sprong Vooruit

Sinds najaar 2016 staat het project Rekentaal online. Het doel van het project is om het rekenonderwijs aan dove en slechthorende leerlingen te verbeteren. Er zijn onder andere rijmpjes en liedjes gemaakt. Daarmee oefenen de leerlingen spelenderwijs rekenbegrippen. En ze breiden hun liedrepertoire uit.

Om ook thuis de liedjes te kunnen zingen, zeggen en gebaren, staat vanaf nu iedere maand een 'liedje (of rijmpje) van de maand' op de website. Zo kunnen leerlingen thuis laten zien wat ze op school hebben geleerd. En ouders en grootouders oefenen met hen mee!

Het eerste liedje van de maand is een lenteliedje over konijntjes in NmG. 
Het is een aftelliedje: bij ieder couplet is er een konijntje minder. Zing het liedje tot er geen konijntjes meer zijn.
Bij de tekst 'en doe eens wat voor ons plezier' maakt één van de zangers een beweging. De andere zangers doen het na.

Lysette Tom van Kentalis Onderwijs Zoetermeer zingt en gebaart het lenteliedje.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/173611517" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>