logo Sprong vooruit

Maakt taal en lezen leuk!

Sprong Vooruit: 20 jaar kwaliteit

01 november 2018 - Door Sprong Vooruit

Al twintig jaar werken de instellingen die onderwijs geven aan dove en slechthorende leerlingen intensief met elkaar samen in Sprong Vooruit.
Sprong Vooruit is in die tijd uitgegroeid tot hét expertisecentrum dat kwaliteitsproducten maakt voor de doelgroep.

Ons eerste product was een leerplan - zo heette dat toen voor Nederlands, de Nederlandse Gebarentaal en Dovencultuur (zoals CIDS toen nog heette) - waarin de doelen van die vakken werden opgenomen.
In die eerste periode kwamen we bij elkaar onder leiding van een externe voorzitter. Iedereen was namelijk bang dat we niet vreedzaam zouden kunnen samenwerken vanwege de verschillende opvattingen over wat goed onderwijs is voor dove en slechthorende leerlingen. Eerlijk gezegd was dat inderdaad niet altijd eenvoudig…
Gelukkig leerden we vrij snel te luisteren naar elkaars argumenten, verschillen te accepteren en producten te maken die te gebruiken waren op scholen met verschillende visies.

Ook zonder externe voorzitter bleven we samenwerken. Eerst was dat in opdracht van het ministerie van OCW, later uit vrije wil: iedereen zag de enorme meerwaarde in van het samen ontwikkelen in plaats van ieder voor zich. Zo maakten we samen methoden voor Nederlandse Gebarentaal, Nederlands en CIDS, en een digitaal programma om de leesmotivatie te stimuleren – Leeskilometers. Ook verzamelden we samen met het Nederlands Gebarencentrum rekengebaren en didactische rekentips.

Het ministerie van OCW zorgde de eerste jaren voor de structurele financiering, later werden we door het ministerie gefinancierd op basis van de projectenaanvragen. Trots kunnen we melden dat niet één aanvraag werd afgewezen, mede dankzij de professionele ondersteuning van duo decimo Advies & Redactiebureau dat ons ook ondersteunde bij de uitvoering van de projecten. Financiële ondersteuning was en is er ook van de instellingen. Kentalis levert onze voorzitter, Auris de penvoerder en beiden leveren ze medewerkers en een structurele bijdrage voor het onderhoud van de website en dergelijke.

We hopen dat we in de toekomst steun blijven krijgen. We hebben plannen genoeg. Zo ligt er een projectaanvraag klaar om Leespad 3 en 4 te herzien. Leespad is een leesmethode waarmee leerlingen met een zeer kleine mondelinge woordenschat kunnen leren lezen. Hoewel het aantal leerlingen dat zo leert lezen drastisch afneemt, zijn ze er nog wel en het voelt als onze taak om ook voor deze leerlingen goed onderwijsmateriaal te hebben. Voor uitgeverijen is onze doelgroep te klein om commerciële uitgaven voor te maken.
Gewerkt wordt er ook aan een projectaanvraag voor een nieuwe methode Nederlandse Gebarentaal voor de groepen 3 t/m 8. De Kwaliteitsindicatoren voor onderwijs en begeleiding aan D/SH leerlingen van Siméa zijn bijna herzien en klaar voor verspreiding; hopelijk kunnen we hier in de toekomst professionaliseringscriteria aan koppelen.
Ook willen we ons meer richten op ook leerlingen in het reguliere onderwijs die behoefte hebben aan extra ondersteuning en speciale materialen. We kunnen en willen nog steeds vooruit!