logo Sprong vooruit

Maakt taal en lezen leuk!

Studiedag CIDS

07 maart 2018 - Door Sprong Vooruit

Op 31 oktober 2017 heeft in Utrecht de eerste studiedag met CIDS leerkrachten plaatsgevonden.

Omdat CIDS leerkrachten hadden aangegeven behoefte te hebben aan onderling contact en aan de mogelijkheid om ervaringen en materialen uit te wisselen heeft Sprong Vooruit twee studiedagen georganiseerd. De eerste vond plaats op 31 oktober 2017 in Utrecht. 

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat er behoefte is aan een plaats waar zelfgemaakte materialen, zoals werkbladen, uitgewisseld kunnen worden. Sprong Vooruit heeft op de website hiervoor een pagina ingericht. Werkbladen, lessen en tips die door leerkrachten bij de lessen van CIDS zijn gemaakt, staan voortaan op www.sprongvooruit.nl/leerlijnen-and-tips/tips-van-leerkrachten/cids/.

Lees de samenvatting van de bijeenkomst.

De tweede CIDS studiedag vindt plaats op 8 maart 2018.