logo Sprong vooruit

Maakt taal en lezen leuk!

Studiedagen 2018-2019

24 september 2018 - Door Sprong Vooruit

Op 2 oktober wordt de derde studiedag georganiseerd voor leerkrachten en klassenassistenten die Culturele Vorming en Identiteit voor Doven en Slechthorenden (CIDS) geven.

Op verzoek van de deelnemers aan de vorige studiedag zal dit jaar de uitwisseling van lessen, ideeën en tips en het ontwikkelen van materialen centraal staan.

De studiedag vindt plaats op 2 oktober a.s. bij Bureau AudCom, Christiaan Krammlaan 8-10, 3571 AX Utrecht.

Voor meer informatie, aan- of afmelden kunt u mailcontact opnemen met een van de organisatoren: Leona Hoenjet, leona.hoenjet@mgrhanssen.nl of Martine Gutiérrez Molina, m.pieters@kentalis.nl.

Vooruitblik

De vierde studiedag vindt plaats op 7 maart 2019. Op deze studiedag komen verschillende theoretische en praktische aspecten van NGT aan de orde.