logo Sprong vooruit

Maakt taal en lezen leuk!

Verwacht in 2019: advies over verplichte eindtoets

27 november 2018 - Door Sprong Vooruit

Vanaf schooljaar 2019-2020 is ook voor het speciaal onderwijs een eindtoets wettelijk verplicht. De eindtoets test de kennis en vaardigheden in Nederlands en rekenen bij leerlingen in groep 8.

De verplichting geldt niet voor alle leerlingen. In het komende jaar onderzoekt Sprong Vooruit voor welke leerlingen de toetsafname niet verplicht is.

Scholen kunnen voor de verplichte eindtoets kiezen uit vijf eindtoetsen die door het ministerie van OCW zijn toegelaten. Welke is het meest geschikt voor cluster 2?
Sprong Vooruit komt volgend jaar met een advies ten aanzien van de keuze van de eindtoets.

Meer informatie over de verplichting: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/24/kamerbrief-inzake-verplichting-eindtoets-in-het-speciaal-basisonderwijs-vanaf-schooljaar-2019-2020
Meer informatie over de eindtoets: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toelating-middelbare-school/keuzemogelijkheden-verplichte-eindtoets-basisschool