logo Sprong vooruit

Maakt taal en lezen leuk!

De kwaliteit en het gebruik van Leeskilometers zijn onderzocht. Leerkrachten en leerlingen die met Leeskilometers werken, zijn gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek door een korte vragenlijst in te vullen.

De leerkrachten vulden de vragenlijst online in. De leerlingen kregen een papieren vragenlijst uitgereikt. Zie Vragenlijsten leerkrachten.

Voor de leerlingen was ter ondersteuning een vertaling van de papieren vragenlijst in Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands met Gebaren (NmG) beschikbaar. Zie Vragenlijsten leerlingen.

U moet ingelogd zijn om het lesmateriaal te bekijken.

Log in of vraag als docent een code aan via de contactpagina.