logo Sprong vooruit

Maakt taal en lezen leuk!

Proclaimer

Op dit werk is een Creatieve Common licentie - niet commercieel - geen afgeleide werken 3.0 Nederland van toepassing. Dit betekent dat voor niet-commerciële doeleinden de gebruiker dit werk mag hergebruiken, kopiëren en verspreiden mits onder naamsvermelding en zonder bewerking.

Bij hergebruik en verspreiding dienen deze licentievoorwaarden vermeld te worden aan derden onder verwijzing naar Creatieve Commons. Verder berusten alle auteursrechten en databankrechten van deze uitgave bij de auteurs en Sprong Vooruit.

In begrijpelijk Nederlands: Je kunt het materiaal gratis downloaden en zonder bewerking hergebruiken en toepassen  binnen de eigen educatieve omgeving onder de voorwaarde dat je er geen geld aan verdient en je aan de voorwaarden van vermelding houdt. Verkopen en gebruiken voor commerciële activiteiten kan dus niet. Op deze manier blijft het werk ook voor de toekomst beschikbaar. Voor meer info: www.creativecommons.nl

Creative Common logo