logo Sprong vooruit

Maakt taal en lezen leuk!

Sprong Vooruit

Sprong Vooruit is de nationale expertisegroep voor het onderwijs aan dove en ernstig slechthorende leerlingen en houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen van landelijke leerplannen, handleidingen en onderwijsondersteunende materialen op het gebied van taal, lezen, rekenen en Culturele vorming en Identiteit voor Doven en Slechthorenden (CIDS).

 

Sprong Vooruit

  • werkt zowel vanuit de wetenschap als vanuit de onderwijspraktijk

  • ontwikkelt, beoordeelt en brengt producten uit op het gebied van taal, lezen en CIDS

  • is in de onderwijspraktijk verankerd en kindgericht

  • waarborgt de landelijke eenheid in het onderwijs aan dove en ernstig slechthorende leerlingen voor Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands, lezen en CIDS

  • respecteert verantwoorde verschillen in opvatting en verwerkt deze in haar aanpak en producten

  • maakt de ontwikkelde kennis en producten voor de onderwijspraktijk toegankelijk en geeft voorlichting en training

     

In Sprong Vooruit werken instellingen samen die onderwijs aan dove en ernstig slechthorende kinderen verzorgen.